Lidhja e Prizrenit, Tophane 10000 Prishtinë

Cell: +383 44 20 21 22 - Dardani, Cell:+383 44 73 73 07 - Tophane

britannica@britannica-elt.com

Gjuhë angleze për të rritur me SPEAKOUT

BLOG - Shqip

SPEAKOUT është një kurs gjithëpërfshirës i gjuhës anglezeme me gjashtë nivele. Ai integron video autentike nga programet e njohura të BBC-së në çdo njësi dhe ndërton aftësitë dhe njohuritë që u nevojiten nxënësve për t’u shprehur me besim në një mjedis të vërtetë anglishtfolës.