Lidhja e Prizrenit, Tophane 10000 Prishtinë

Cell: +383 44 20 21 22 - Dardani, Cell:+383 44 73 73 07 - Tophane

britannica@britannica-elt.com

Britannica ELT School kërkon mësimdhënës me përvojë të gjuhës angleze dhe gjuhës gjermane. Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t’i dorëzojnë CV-të e tyre dhe Letrat motivuese në:  info@britannica-elt.com Për informata plotësuese na kontaktoni përmes telefonit:  Celular/Viber: + 383 (0) 44 20 21 22 ose +383 (0) 44 73 73 07