Lidhja e Prizrenit, Tophane 10000 Prishtinë

Cell: +383 44 20 21 22 - Dardani, Cell:+383 44 73 73 07 - Tophane

britannica@britannica-elt.com

Gjuhë angleze për adoleshentë me programin BLAZE

BLOG - Shqip

BLAZE është një program sfidues për nxënësit e sotëm të gjuhës angleze nga nivelet A1 në B1 sipas CEFR. Programi ofron një sërë temash stimuluese dhe tekste të pasura të paraqitura në module tematike. Ai shoqërohet nga një gamë e gjerë komponentesh digjitale plotësisht interaktive dhe video materiale të pasura të lidhura ngushtë me temën e secilit modul.