Lidhja e Prizrenit, Tophane 10000 Prishtinë

Cell: +383 44 20 21 22 - Dardani, Cell:+383 44 73 73 07 - Tophane

britannica@britannica-elt.com

Britannica-ELT gëzon një reputacion të shkëlqyeshëm në mësimdhënie të gjuhëve te huaja. Plani mësimor ofron veçanërisht programe intensive dhe të larmishme për të gjitha gjuhët që mësohen. Britannica-ELT ofron kurse të gjuhës për të rriturit dhe vijuesit e moshës më të re me regjistrime gjatë gjithë vitit dhe kurse që fillojnë pothuaj çdo javë. Ne ofrojmë kurse për një sërë gjuhësh dhe për një sërë qëllimesh. Shkolla Britannica-ELT siguron ambient kreativ për mësimin e gjuhëve të huaja, qasje inovative i cili inkurajon studentët për të zgjedhur mënyrat më kreative dhe të reja në ballafaqim me sfidat e tyre.

Në rast se ju nevojiten shërbime të shpejta dhe kualitative në biznes ose përkthim privat nga Anglishtja, Gjermanishtja, Italishtja, Frëngjishtja, Kroatishtja, Serbishtja, Turqishtja në Shqip dhe anasjelltas, ose përkthime nga Anglishtja në shumë gjuhë të tjera të huaja, mos hezitoni të na kontaktoni dhe të interesoheni.

Përkthimet bëhen nga përkthyes profesional dhe gjyqësor, profesorë me diplomë universitare, me përvojë të gjatë, si dhe me përvojë nga fusha të ndryshme të fituar brenda dhe jashtë vendit. Në rast se keni çfarëdo kërkese tjetër në lidhje me trajnimet e gjuhës, mos hezitoni të na kontaktoni sepse jemi të gatshëm t’iu përgjigjemi pritjeve tuaja duke i vendosur në listën tonë.