Lidhja e Prizrenit, Tophane 10000 Prishtinë

Cell: +383 44 20 21 22 - Dardani, Cell:+383 44 73 73 07 - Tophane

britannica@britannica-elt.com

Shkolla “Britannica-ELT”

Institucion i akredituar me dy qendra që ofron kurse të gjuhës angleze, gjermane, italiane, kroate, frenge dhe turke

Shkolla “Britannica-ELT” është institucion i akredituar me dy qendra që ofron kurse të gjuhës angleze, gjermane, italiane, kroate, frenge dhe turke. Misioni ynë është t’i zhvillojmë shkathtësitë akademike të studentëve në të lexuar, të shkruar dhe në të folur dhe t’i inkurajojmë ata të bëhen sa më të suksesshëm duke i përdorur këto shkathtësi në jetën e tyre profesionale, në karrierat e tyre të ardhshme, për t’i bërë konkurentë potencial dhe shumë serioz të një tregu shumë konkurrues të botës bashkëkohore të punës. Aspirata jonë është që të jemi ofrues udhëheqës dhe të besuar të shërbimeve të mësuarit të anglishtes dhe gjuhëve tjera te huaja si dhe aftësive të komunikimit dhe për t’u angazhuar në hulumtime të cilat lehtësojnë Vlerat Bazë të nxënies së dijes.

ENGLISH

GERMAN

CROATIN

FRENCH

ALBANIAN