Lidhja e Prizrenit, Tophane 10000 Prishtinë

Cell: +383 44 20 21 22 - Dardani, Cell:+383 44 73 73 07 - Tophane

britannica@britannica-elt.com

MISIONI YNË

Misioni ynë është t’i zhvillojmë aftësitë akademike të studentëve në lexim, shkrim dhe të folur dhe t’i inkurajojmë ata të arrijnë sukses në jetën e tyre profesionale në të ardhmen. Për më tepër, ne synojmë të ndihmojmë studentët të fitojnë këto aftësi në një mjedis mësimor i cili promovon studentin në qendër, të menduarit kreativ dhe kritik, në vend të metodave tradicionale të mësimdhënies.

Rreth Nesh

Vendi ku Britannica ELT School zhvillon veprimtarinë ndodhet në Prishtinë, në lagjet më të dendura banuese, përkatësisht në lagjet Dardania dhe Tophane.
Themeluar në vitin 2006, Britannica ELT School ofron programe të cilësisë së lartë të gjuhëve të huaja në një mjedis mësimor shumë të rehatshëm. Pasi tashmë ka krijuar emër të fuqishëm të markës, Britannica ELT School bashkëpunon ngushtë me ekspertë në të gjithë botën në fushën e mësimdhënies, në funksion të avancimit të vazhdueshëm të metodologjisë së saj të punës dhe për të identifikuar materialin më të mirë mësimor, duke ruajtur kështu udhëheqjen novatore dhe sfiduese në programet e gjuhëve të huaja.
Ne synojmë të ndihmojmë studentët tanë që t’i zhvillojnë shkathtësitë për të përfituar sa më shumë nga mundësitë e ofruara duke i përgatitur ata të përballen me të ardhmen me vetëbesim.

Britannica ELT School dallon tri grupe pjesëmarrësish: Fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit.
Përdoren metoda moderne dhe tradicionale të mësimdhë në mënyrë që studentët e motivuar mirë të arrijnë sukses maksimal në gjuhën angleze dhe gjuhë të tjera të huaja.
Ekziston një ndërveprim i fuqishëm ndërmjet mësimdhënësve dhe studentëve, duke rezultuar në vëllim të shtuar të komunikimit dhe dëgjimit. Mësimdhënësit janë profesionistë në punën e tyre dhe kanë mirëkuptim ndaj nevojave dhe vështirësive të studentëve.
Studentët mësojnë në një atmosferë miqësore. Një numër i madh i studentëve vijnë përmes rekomandimeve gojore.
Themeli i programit tonë arsimor është Korniza e Përbashkët Evropiane e Gjuhëve (CEFR), e cila pasqyron natyrën tonë ndërkombëtare.


Të gjithë studentët në Britannica ELT School inkurajohen të shfrytëzojnë sa më shumë talentet e tyre, qofshin ato akademike, sportive, biznesore apo sociale. Ne i vejmë theks të madh zhvillimit të personit përgjithësisht dhe synojmë që të rinjtë tanë të jenë miqësorë, që mendojnë drejt, bamirës dhe të pavarur. Mësimdhënësit tanë me kualifikim të plotë dhe me përvojë i plotësojnë me sukses pritjet dhe nevojat e studentëve dhe klientëve tanë.
Brenda kësaj uebfaqeje, do të provoni shijen e asaj që ne besojmë se është e jashtëzakonshme dhe unike. Sidoqoftë, asgjë nuk mund ta zëvendësojë vizitën, andaj ju ftojmë të vini dhe të na takoni. Ju presim me kënaqësi në shkollën tonë!