Lidhja e Prizrenit, Tophane 10000 Prishtinë

Cell: +383 44 20 21 22 - Dardani, Cell:+383 44 73 73 07 - Tophane

britannica@britannica-elt.com

Register

Ju mund të regjistroheni online dhe ne do të ju kontaktojmë për verifikim të regjistrimit si dhe do të ju kontaktojm për formim të grupit. Nëse nuk e dini nivelin e gjuhes angleze tani ju mund të testoheni nga këtu pa pagesë!