Lidhja e Prizrenit, Tophane 10000 Prishtinë

Cell: +383 44 20 21 22 - Dardani, Cell:+383 44 73 73 07 - Tophane

britannica@britannica-elt.com

Gjuhë angleze për fëmijë me programin Big English

BLOG - Albanian

BIG ENGLISH është një program ri fillor me shumë nivele që angazhon nxënësit me materiale argëtuese, emocionuese dhe i përgatit ata të kenë sukses si në klasë ashtu edhe jashtë saj. Përveç një qasjeje të balansuar me aftësi të integruara në mësimdhënie, programi përfshin mësimin e temave nga lëndë të ndryshme dhe një theks në aftësitë e shekullit 21, duke i sfiduar nxënësit të jenë krijues, të mendojnë në mënyrë kritike dhe të bashkëpunojnë me shokët e tyre të klasës.